Friday, May 27, 2022
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

2008 Indy Chinese Celebration GaoKao 30 Anniversary

 

七七-七八的来相会(张彦涛 词 谷建芬 曲)
(慢速, 小心地)

中年的朋友们, 今天来相会, 白发有一把, 皱纹有一堆 , 脖子粗, 肚皮肥, 也没当海龟, 三十年相聚难得有几回? 啊, 亲爱的朋友们, 美妙的今天属于谁, 属于我, 属于你, 属于我们七七-七八的这一辈。

再过三十年, 我们重相会, 男人要更帅, 女人要更美, 眼不花, 耳不背, 能吃又能睡, 通通忘掉怎会有啥愧? 啊, 亲爱的朋友们, 老了以后要靠谁, 要靠我, 要靠你, 要靠我们今天在座的这几位,要靠我们今天在座的这几位。

但愿到那时, 我们再相会, 老头老太太, 哥哥和妹妹, 钱又多, 体又壮, 拐棍横着挥, 子子孙孙排成一长队. 啊, 亲爱的朋友们, 让我们颤抖着举起杯, 驼着背, 笑扬眉, 光荣属于七七七八的这一辈,
光荣属于七七七八的这一辈!
光荣属于七七七八的这一辈!

 

 

时代追忆

印地同学回忆:

1977年恢复高考不仅是简单恢复一个入学考试,而是一个国家和时代的拐点,千百万人的命运从此发生改变。 希望此板面能让你发表你的故事、照片,寻找、回顾30年前期间发生的高考故事和“那一代人”的生活感悟,纪念那段给无数人带来惊喜的峥嵘岁月。

参加茶话会的印地同学录:

B

白 玲 Bai, Ling 77 北京医学院

鲍景奇 Bao, Jingqi 78 上海第二医学院

C

常立钊 Chang, Lizhao 77 合肥工大

陈 杰 Chen, Jie 77 天津大学

陈可跃 Chen, Keyue 77

陈实 Chen, Shi 78 河北医学院

陈 欣 Chen , Xin 78

陈耀斌 Chen, Yaobin 78 南京工学院

陈勇勇 Chen, Yongyong 78

陈志宏 Chen, Zhihong 77

钱永平 Chien, Yung-Ping (Stanley)

D

董 丰 Dong, Feng 77 西安交大

董正凯 Dong, Zack 78

窦申申 77

杜 红 Du, Hong 78

杜燕生 Du, Yangseng 78 北京师范大学

F

方慧卿 Fang, Huiqing 78 江西医学院

G

高 华 Gao, Hua 77 上海医学院

谷瑞麟 Gu, Ruilin 77 华西医大

H

韩先明 Han, Xianmin 78

贺小强 He, John 77 中国药科大 ( 南京 )

Heng Huang

胡笳萍 Hu, Jiaping 77 北京医学院

胡培怡 Hu, Peiyi 77 同济医科大学

花江 Hua, Jiang 77 江西工学院

黄乃佳 Huang, Naijia 77 上海师范大学

L

李三元 Solomon Lee 77 北京大学

李维华 Lee, Wendy 77 北京第二医学院

雷伟宏 Weihong Lei 77

李长红 Li Changhong 78 上海师范大学

李 敏 Li, Min 徐州医学院

李启民 Li, Qimin 77 北京医学院

李仁华 Li Renhua 78 上海师范大学

梁文琼 Liang, Wenqiong 78

刘登发 Liu, Benjamin D. 78 辽宁大学 / 吉林大学 / 北京科技大学

刘 立 Liu, Li 77

刘 山 Liu, Shan 78 南京大学

龙伟林 Long, Weiling 78

娄钦元 Lou 77 浙江医大

卢华 Lu, Hua 77

陆达伟 Lu, David 78 中国科学技术大学 (合肥)

吕 健 Lu, Jerry

Jim St. Louis

M

马连东 Ma, Liandong 77

马燕飞 Ma, Linda 77

马 俐 Mary Ma 317-218-7597

马雪珍 浙江职工大学

蒙 飞 Meng Fei

P

彭先步 Peng, Xianbu 77 南京师范大学

原伟平 Poulsen, Ping 77

Q

钱晓涛 Qian, Xiaotao 77 山东医学院

乔小溪 Qiao, Xiaoxi 77 北京医学院

S

Shao, James 上海第二医学院

苏玲 Su Ling 78

苏 湲 Su, Yuan 77 华西医大

孙跃进 Sun, Yuejin 77 四川农业大学

T

陶 文 Tao, Wen 77 武汉大学

唐 露 Tang, Lu 77 吉林工业大学

W

王国明 Wang, Guoming 78 西安医学院

王辉云 Wang, Huiyun 78 北京第二外国语学院

王坚红 Wang, Janhong 78 南京师范大学

汪晓音 Wang, Sarah

王淑颜 Wang, Shuyan 78 河北医学院

王霄亮 Wang, Xiaoliang 77 中国科学技术大学

王 筠 Wang, Yun 77

王云富 Wang Yunfu 78 北京外语学院

温安群 Wen, Anqun 78 Wu Han University

吴鹏飞 Wu, Pengfei 78 新建医学院

吴庆东 Wu, Qindong . 77 四川农业大学

吴 速 Wu, Su 77 天津医学院

X

肖利群 Xiao, Liqun 78

谢 剑 Xie, Jian 77 天津大学

须大卫 Xu, Dawei 78 南京医学院

徐一鸣 Xu, Yiming 77 南京航空学院

徐造成 Xu, Zao Cheng 77 中山医学院

薛 庆 Xue, Lucy 77 北京工业大学

Y

杨逢春 Yang, FC 78 河北医学院

杨宪琳 Yang, XL 77 天津医学院

杨旭浩 Yang, Xuhao 77 北京医学院

杨志伟 Yang, Zhiwei

叶其壮 Ye, Qizhuang 77 中国药科大 ( 南京 )

弋 萍 Yi, Ping

尹 宏 Yin, Hong 77 江西工学院

于凯 Yu Kai 吉林建筑工程大学

岳新民 Yue, Xin Min 77 湖南农大兽医学院

Z

曾庆强 Zeng, Qingqiang 77 湛江医学院

曾 薇 Zeng, Wei 77 江西医学院

曾效娅 Zeng, Shelya X

章 华 Helen Zhang 77

张 强 Zhang, Henry

张岳年 Zhang, Neal 77 陕西师范大学

张喜顺 Zhang, Xishun 78 北京工业大学

张彦涛 Zhang, Tony 78 山东大学

周继明 Jiming Zhou 78

周同高 Zhou, Tonggao 77 上海第二医学院

赵惠茹 Zhao Huilu 吉林药学院

祝向福 Zhu, Xiangfu 78

张振华 Zhang, Zhenhua 77 河北师范大学

 

Chinese School News

  • 1
  • 2
  • 3

Top Headlines

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Login Form